”I förortsskogen”

Molly      Reine        Sara         Benny I Förortsskogen får vi träffa den självsäkra sorken Sara Sork,(Emma Hellström) mjuka mullvaden Molly Mullvad,(Niss-Kerstin Hallgren) ruffiga Reine Råtta(Per Svenner) och blyga Benny Bäver(Dan Hellström). Gnagarna funderar på om bruna och vita harar kan leka ihop, hur det kommer Läs mer